สมาชิก|top สมัครสมาชิก|top ผลงาน|TOP กรมขนส่ง|top ผลงาน|top ผลงาน

A A A

การขนส่งอาเซี่ยน ขนส่ง AEC

 

 

Supply Chain คืออะไร และ

การจัดการห่วงโซ่อุปทาน ทำกันอย่างไร ?

 

 

Supply Chain หรือ ห่วงโซ่อุปทาน หากให้อธิบายเชิงลึกซึ้งก็คือการจัดลำดับของกระบวนการทั้งหมดที่มีต่อการสร้างความพอใจให้กับลูกค้า หรือ ผู้บริโภค (คนเสพสินค้า) โดยเริ่มต้นตั้งแต่กระบวนการจัดซื้อ สั่งซื้อของ (Procurement) การผลิตสินค้า (Manufacturing) การจัดเก็บสินค้า หรือ วัตถุดิบ (Storage) เทคโนโลยีสารสนเทศ การสื่อสารแบบต่างๆ (Information Technology) การจัดจาหน่วย (Distribution) และการขนส่งสินค้า (Transportation)

 

 

ซึ่งกระบวนการทั้งหมดนี้จะจัดระบบให้ประสานกันอย่างคล่องตัว และ ทันท่วงที

 

 

นอกจากนี้ การจัดการซัพพลายเชน, ไม่ได้ครอบคลุมเฉพาะหน่วยงานต่าง ๆ ภายในองค์กรเท่านั้น แต่ การจัดการซัพพลายเชน, ที่สาคัญจะสร้างความสัมพันธ์เชื่อมต่อกับองค์กรอื่น ๆ อย่างมีประสิทธิภาพ เช่น ผู้จัดหาวัตถุดิบ/สินค้า (Suppliers) บริษัทผู้ผลิต (Manufactures) บริษัทผู้จาหน่าย (Distribution) รวมถึงลูกค้าของบริษัท/องค์กร จึงเป็นการเชื่อมโยงกระบวนการดาเนินธุรกิจทุกขั้นตอนที่เกี่ยวข้องด้วยกันเป็นห่วงโซ่หรือเครือข่ายให้เกิดการประสานงานกันอย่างต่อเนื่อง

 

 

ดังนั้น การจัดการ ห่วง+โซ่+อุปทาน จึงมีความสาคัญต่อการดาเนินธุรกิจ โดยเป็นการสร้างความได้เปรียบในการพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือในการดาเนินธุรกิจผ่านการใช้ฐานข้อมูลฐานเดียวกัน เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าคนสุดท้าย จนท้ายที่สุด หากองค์กร หรือ หน่วยงานเข้าใจเรื่องของ ห่วง โซ่ อุปทาน, มากขึ้น องค์กรนั้นๆ ก็จะเข้าสู่การเป็นผู้นำด้านการกระจายสินค้าไปยังผู้บริโภค แต่ การเข้าถึง Supply Chain, หรือ ห่วงโซ่ อุทาน, อย่างลึกซึ้งนั้นไม่ง่าย...

 

 

และ ในบทความต่อมาเราจะพามาทำความรู้จักเรื่องของ ห่วงโซ่อุปทาน (Supply Chain) และ การควบคุมห่วงโซ่อุปทานเชิงลึกกัน..

 

แสดงความคิดเห็น สนทนา เรื่องนี้ คลิก

บทความอื่นเกี่ยวกับเรื่องนี้

การขนส่งอาเซี่ยน ขนส่ง AEC

loading...