สมาชิก|top สมัครสมาชิก|top ผลงาน|TOP กรมขนส่ง|top ผลงาน|top ผลงาน

A A A

ให้เรตสมาชิก: 5 / 5

ดาวใช้งานดาวใช้งานดาวใช้งานดาวใช้งานดาวใช้งาน
 

รถขนส่งวิ่งได้ช่วงเคอร์ฟิว
รถอะไรวิ่งได้ เคอร์ฟิว, บ้างนะ ? curfew, กับรถ รถอะไรวิ่งได้ช่วงเคอร์ฟิว,  รถขน่สงจะส่งของ เคอร์ฟิว วิ่งได้กี่โมง, อนุญาตรถอะไรวิ่งได้ รถขนส่งอะไรวิ่งได้ช่วงเคอร์ฟิว, เคอร์ฟิว, รถอะไรวิ่งได้ ประกาศเคอร์ฟิว, รถบรรทุก ประกาศรถขนส่งเคอร์ฟิว, รถขนส่ง หรือ รถบรรทุกวิ่ง เคอร์ฟิวรถบรรทุก, ได้ถึงกี่โมง รถบรรทุกเคอร์ฟิว, รถบรรทุกวิ่งช่วงเคอร์ฟิว, รถอะไรวิ่งได้บ้าง ? เคอร์ฟิว รอะไรวิ่งได้, กรมขนส่ง ประกาศ เคอร์ฟิวส่งของได้ถึงกี่โมง, เคอร์ฟิว รถอะไรวิ่งได้, รถขนส่ง เคอร์ฟิว โคิวท 19, รถอะไรวิ่งได้

รถบรรทุก (ขนส่ง) ที่สามารถวิ่งส่งสินค้าได้ในช่วงเคอร์ฟิว (COVID-19) มีรถประเภทใดบ้าง ?

 

ไม่นานมานี้มีการประกาศตัวเลขผู้กระทำความผิดในหมวดของรถบรรทุก ที่นำมาวิ่งสงสินค้าในช่วง เคอร์ฟิว พบว่ามีจำนวนมากกกว่า 178,180 คันทั่วประเทศ เรามาทำความเข้าใจกันว่ารถแบบใดบ้างสามารถวิ่งช่วงเวลา เคอร์ฟิว ได้บ้าง ?

รถบรรทุกที่จะสามารถวิ่งช่วงเวลา 22.00 - 04.00 ได้จะต้องเป็นรถประเภทขนส่งประเภทอุปโภคบริโภคเป็นหลัก

- รถบรรทุกขนส่ง  ส่งอาหาร
- รถบรรทุกขนส่ง  ยา เวชภัณฑ์ เครื่องมือแพทย์
- รถบรรทุกขนส่ง  สินค้าอุปโภคบริโภค
- รถบรรทุกขนส่ง  ผลผลิตการเกษตร
- รถบรรทุกขนส่ง  น้ำมันเชื้อเพลิง
- รถบรรทุกขนส่ง  ไปรษณียภัณฑ์ พัสดุภัณฑ์ หนังสือพิมพ์
- รถบรรทุกขนส่ง  สินค้าเพื่อการนำเข้าหรือส่งออก

 

สรุปถ้าไม่ใช่รถบรรทุกขนส่งสินค้าอุปโภคบริโภค (ห้าม) นำมาวิ่งในช่วงเวลา 22.00 - 04.00 น. เด็ดขาด..! มีโทษปรับสูงสุด 50,000 บาท


และ ------ หากมีการนำรถบรรทุกวิ่งช่วงเคอร์ฟิวจะต้องมีเอกสารสำคัญแสดงต่อเจ้าหน้าที่ ดังนี้

  1. ใบอนุญาตขับรถ
  2. บัตรประจำตัวประชาชน (ทั้งพนักงานขับรถและผู้ติดตามประจำรถ)
  3. บัตรพนักงานหรือหนังสือรับรองการทำงาน
  4. เอกสารเกี่ยวกับสินค้า แบบฟอร์มตามที่แนบคำสั่งฉบับดังกล่าว


รถบรรทุกห้ามวิ่งเคอร์ฟิว

 

 

เคอร์ฟิวรถบรรทุก

 

 

และ ควรมี -สมุดประจำรถที่กรอกรายละเอียดที่ครบถ้วน (สำหรับผู้ประกอบการจะต้องดำเนินการอยู่แล้ว)

  • แบบ ต.8 คค เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกทั้งต่อผู้ทำการขนส่งและเจ้าหน้าที่ที่ตรวจควบคุมโรค และให้พนักงานขับรถและผู้ติดตามประจำรถทุกคนสวมใส่หน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้า ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรคที่ทางราชการกำหนด และให้ความร่วมมือกับเจ้าหน้าที่ตรวจวัดอุณหภูมิร่างกาย Download คำสั่งและเอกสารต่างๆ ได้ที่ “ศูนย์รวมข้อมูลการขนส่งด้วยรถบรรทุก TDSC”

 

#ระรถขนส่งอะไรวิ่งได้ช่วงเคอร์ฟิว, #เคอร์ฟิว, #ประกาศเคอร์ฟิว, #ประกาศรถขนส่งเคอร์ฟิว, #เคอร์ฟิวรถบรรทุก, #รถบรรทุกเคอร์ฟิว, #รถบรรทุกวิ่งช่วงเคอร์ฟิว, #เคอร์ฟิวรอะไรวิ่งได้, #เคอร์ฟิวส่งของได้ถึงกี่โมง, #เคอร์ฟิวรถอะไรวิ่งได้, #เคอร์ฟิวโคิวท19,

 

แสดงความคิดเห็น สนทนา เรื่องนี้ คลิก

 

บทความอื่นเกี่ยวกับเรื่องนี้
loading...